NƯỚC MẮT HIẾM HOI CỦA "GIAN HÙNG" TÀO THÁO

By Trần Chiểu

NƯỚC MẮT HIẾM HOI CỦA "GIAN HÙNG" TÀO THÁO 
Tào Tháo là một nhà chính trị nhà quân sự nhà văn hóa vĩ đại trong lịch sử Trung Quốc. Ông là một người đa tính cách khi thì độc ác tàn nhẫn thù dai nhưng cũng có lúc lại khoan dung độ lượng và rơi lệ vì người khác.
>> Những người khiến Tào Tháo phải rơi lệ
alt
Tào Tháo đã từng khóc khi các tướng lĩnh của mình qua đời (Ảnh minh họa: Sina)
6.Viên Hoán

Viên Hoán ban đầu đi theo Lưu Bị sau đó lại theo Lã Bố. Lã Bố từng nhờ ông viết thư mắng Lưu Bị nhưng ông không chịu. Sau khi Lã Bố bị Tào Tháo giết những thuộc hạ khác đều nịnh nọt Tào Tháo trừ Viên Hoán. Khi Tào Tháo cho mọi người đem tài sản của Lã Bố ra chia trác những người khác tranh nhau lấy đồ có giá trị chỉ có Viên Hoán là lấy một cuốn sách. Viên Hoán nhanh chóng được Tào Tháo bổ nhiệm làm đô úy. Ông đã từng khuyên Tào Tháo hạn chế chiến tranh giáo dục nhân dân và được Tào Tháo ghi nhận. Sau này khi ông mất Tào Tháo cũng đã rơi nước mắt thương xót.

7. Bàng Đức

Bàng Đức từng là bộ hạ của Trương Lỗ sau đó đi theo Tào Tháo. Bàng Đức đã phải chạy lên đê tránh nước lũ khi đóng quân cách Phàn Thành khoảng 10 dặm về phía Bắc. Thủy quân của Quan Vũ nhân cơ hội đó tập kích bắn tên lên đê. Nước càng ngày càng dâng cao Bàng Đức vẫn không chịu đầu hàng ông cùng một viên tướng chỉ huy chèo một chiếc thuyền nhỏ định quay về doanh trại Tào Tháo nhưng do nước lớn quá thuyền bị lật Bàng Đức bị rơi xuống nước. Khi bị quân của Quan Vũ bắt được Bàng Đức đã lớn tiếng mắng Quan Vũ và bị chém chết. Cái chết của Bàng Đức đã khiến Tào Tháo vô cùng đau lòng và ông đã nhỏ lệ. Thực ra thời gian mà Bàng Đức đi theo Tào Tháo không lâu hơn nữa anh họ của Bàng Đức ở nước Thục nên việc ông không chịu khuất phục QuanVũ quả là điều hiếm thấy.

8. Nhậm Tuấn

Nhậm Tuấn từng làm một viên quan nhỏ vào cuối thời Hán   sau đi theo Tào Tháo lấy được sự tín nhiệm của Tào Tháo và được Tào Tháo gả em họ cho. Sau đó được Tào Tháo cử làm Điển nông trung lang tướng chủ quản về chấn hưng nông nghiệp giúp cho kho lương của Tào Tháo lúc nào cũng đầy ắp. Năm Kiến An thứ 9 Nhậm Tuấn qua đời Tào Tháo đã khóc rất lâu.

9.Điển Vi

Điển Vi là người đã từng cứu mạng Tào Tháo vài lần. Lần thứ nhất là Tào Tháo bị Lã Bố bủa vây lần thứ hai là khi Tào Tháo gặp nguy hiểm trong trận chiến với Trương Tú nhờ có Điển Vi dũng cảm chặn quân của Trương Tú nên Tào Tháo mới thoát thân. Điển Vi vì thế mà hi sinh Tào Tháo cũng tỏ ra rất thương tiếc nên khi về Hứa Đô Tào Tháo đã lập đền thờ Điền Vi và nhận con trai ông về nuôi dưỡng trong phủ.

10.Tào Xung

Tào Xung tự là Thương Thư là một người con trong 25 con trai của Tào Tháo. Tào Xung là người đặc biệt thông minh và nổi tiếng với giai thoại cân voi. Năm Kiến an thứ 13 Tào Xung mắc bệnh không lâu thì qua đời Tào Tháo đã vô cùng đau xót trước cái chết của Tào Xung nhất là chuyện chưa lấy được vợ cho Tào Xung khi còn sống. Vì vậy Tào Tháo đã tìm con gái chết yểu của nhà họ Chân để làm đám cưới dưới âm phủ cho con trai mình.

Chúng ta không thể biết rằng Tào Tháo đã từng vì bao nhiêu người mà rơi lệ nhưng qua những câu chuyện trên có thể thấy rằng ông là một người trọng dụng nhân tài thương bạn yêu con. Có lẽ vì vậy mà rất khó để phán xét được Tào Tháo là người như thế nào.

Sầm Hoa Theo Huanqiu

More...

NHỮNG NHÀ KHIẾN TÀO THÁO PHẢI RƠI LỆ

By Trần Chiểu

NHỮNG NHÀ KHIẾN TÀO THÁO PHẢI RƠI LỆ

Cập nhật lúc 30/03/2011 06:25:00 AM (GMT+7)

Tào Tháo là một nhà chính trị nhà quân sự nhà văn hóa vĩ đại trong
lịch sử Trung Quốc. Ông là một người đa tính cách khi thì độc ác tàn nhẫn
thù dai nhưng cũng có lúc lại khoan dung độ lượng và rơi lệ vì người khác
 
alt
Hình tượng nhân vật Tào Tháo được khắc họa trên phim (Ảnh: psychinese.com)
 

1.Tuân Du

Tuân Du tự là Công Đạt là một mưu sĩ giỏi của Tào Tháo thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Đổng Trác làm loạn Tuân Du đã bị bắt khi âm mưu ám sát Đổng Trác một người khác cũng bị bắt như ông đã tự sát vì quá sợ hãi ngược lại Tuân Du vẫn lặng lẽ ngồi tù và đợi đến khi Đổng Trác chết thì được thả. Sau này Tuân Du được Tào Tháo đánh giá cao vì nhiều lần hiến kế cho Tào Tháo chẳng hạn như bắt Lã Bố trảm Nhan Lương đánh Lưu Biểu…Từ  khi Tuân Du bỏ mạng trên đường chinh phạt Tồn Quyền mỗi lần nhắc tới Tuân Du Tào Tháo lại rơi lệ.

2. Trương Mạc

Trương Mạc tự là Mạnh Trác. Trương Mạc Tào Tháo và Viên Thiệu là bạn của nhau. Sau khi được làm minh chủ liên quân thảo phạt Đổng Trác Viên Thiệu bộc lộ bản chất thiếu quyết đoán nên đã bị Trương Mạc chỉ trích. Vì thế Viên Thiệu đã xui Tào Tháo trừ khử Trương Mạc. Tào Tháo nói với Viên Thiệu rằng Trương Mạc là bạn nên khoan dung với ông ta hơn nữa thiên hạ chưa yên không nên tàn sát lẫn nhau. Từ đó Trương Mạc càng thấy tôn trọng Tào Tháo hơn. Năm Kiến An thứ hai trước khi đi chinh phạt Đào Khiêm Tào Tháo từng nói trước mặt mọi người rằng: “Nếu tôi không còn thì hãy đi theo Mạnh Trác”. Có thể thấy Trương Mạc đã từng là người Tào Tháo tin tưởng tới nỗi giao phó tính mạng tất cả mọi người cho ông ta. Khi trở về nhìn thấy Trương Mạc hai người vui mừng khôn siết và Tào Tháo xúc động không kìm được nước mắt. Tuy nhiên sau đó Trương Mạc lại phản Tào Tháo vì Trương Mạc ngày càng trở nên thân thiết với Viên Thiệu hơn ông sợ rằng cuối cùng Tào Tháo cũng sẽ đứng về phía Viên Thiệu hơn nữa bạn bè và người thân của Trương Mạc cũng khuyên ông nên rời xa Tào Tháo và đi theo Lã Bố.

3.Tốt Trạm (Tất Trạm)

Sau khi Trương Mạc phản bội Tào Tháo mẹ em trai vợ con Tốt Trạm đều bị Trương Mạc giam giữ. Tào Tháo nói với Tốt Trạm rằng: “ Lệnh đường ở chỗ Trương Mạc ông nên về đó thì hơn”. Tốt Trạm lập tức khấu đầu thề không có bụng dạ nào khác điều đó khiến Tháo cảm động rơi nước mắt. Tuy nhiên Tốt Trạm sau đó lại không giữ lời hứa của mình mà bỏ Tào Tháo chạy theo Trương Mạc không một lời từ biệt. Khi Lã Bố bị Tào Tháo đánh bại Tốt Trạm bị Tào Tháo bắt sống ai cũng nghĩ rằng phen này Tốt Trạm chết chắc. Không ngờ Tháo chỉ nói một câu: “Tận hiếu thì khó có thể tận trung! Đây là người mà ta cần” và phong chức cho Tốt Trạm.

4. Viên Thiệu

Viên Thiệu và Thào Táo là bạn từ hồi nhỏ. Lớn lên hai người đã cùng nhau tham gia các cuộc thảo phạt Đổng Trác đánh Viên Thuật …lần nào cũng giành thắng lợi. Tuy nhiên về sau họ là trở thành kẻ thù của nhau trên chiến trường phần thắng luôn thuộc về Tào Tháo. Năm Kiến An thứ bẩy Viên Thiệu chết. Năm Kiến An thứ chín Tào Tháo tới thăm và khóc trước mộ Viên Thiệu. Có lẽ Tào Tháo khóc vì thương cảm người bạn thời niên thiếu hồi nhỏ sau này lại trở thành kẻ địch của mình.

5. Trần Cung

Trần Cung ban đầu đi theo Tào Tháo sau lại chạy theo Lã Bố. Kiến An năm thứ ba Tào Tháo bao vây thành trì của Lã Bố quân Lã Bố tinh thần uể oải Trần Cung bị bộ tướng của Lã Bố trói lại và dâng cho Tào Tháo. Sau khi gặp Tào Tháo Trần Cung không chịu đầu hàng và muốn tìm tới cái chết. Tào Tháo hỏi rằng nếu Trần cung chết thì mẹ hắn sẽ ra sao Trần cung trả lời:” ta nghe nói người dùng đức hiếu mà trị thiên hạ thì không sát hại cha mẹ người khác mẹ của ta thế nào đành nhờ vào Tào công ông coi sóc vậy”. Sau đó Tào Tháo vừa khóc vừa tiễn Trần Cung ra pháp trường. Trần Cung chết Tào Tháo đã đón người nhà Trần Cung tới phủ mình và đối đãi rất tốt.

(Còn nữa)

Sầm Hoa (Theo Huanqiu)

More...

HOÀNG NGỌC HIẾN RA ĐI - SỰ KHỞI ĐẦU MỘT CUỘC SỐNG MỚI

By Trần Chiểu


HOÀNG NGỌC HIẾN RA ĐI - SỰ KHỞI ĐẦU MỘT

CUỘC SỐNG MỚI

Được đăng bởi nguyentrongtao vào lúc: 10:41 chiều ngày 27/01/2011 0 lượt xem  0 Bình luận


PHAN HỒNG GIANG

Nhà văn Hoàng Ngọc Hiến


Sau những ngày thấp thỏm hy vọng vào một điều thần kỳ cuối cùng thì cái điều mọi người không mong muốn nhất đã tới như một định mệnh: Hoàng Ngọc Hiến của chúng ta đã ra đi vào hồi 23h đêm 24/1...

            Vẫn biết sinh tử lão bệnh là điều không ai tránh được tin ông mất vẫn làm bao bạn bè đồng nghiệp những người quý mến ông thấy đắng nghẹn trong lòng. Bỗng chợt nhớ đến chiêm nghiệm phũ phàng của thi hào Nguyễn Gia Thiều từ mấy trăm năm trước: Trăm năm còn có gì đâu / chẳng qua một nấm cỏ khâu xanh rì...

            Nguyễn Gia Thiều tài hoa chỉ đúng có một nửa: thân xác dưới nấm cỏ khâu quả thực là rồi sẽ biến mất nhưng cái phần hồn phần tinh anh của con người thì sẽ còn lại mãi trong tâm trí những người thân thiết của ông.

            Chúng ta mãi nhớ về ông như một chủ gia đình từng làm cây cột cái cho vợ con nương tựa như một học giả uyên bác đầy bản lĩnh trước những va đập của thời thế như một con người của tự do luôn thành thực với chính mình và với mọi người như một trí thức dấn thân luôn đau đáu hướng về cổ suý cho những gì có thể làm cho đất nước này dân tộc này tốt đẹp hơn được tôn trọng hơn...

*

            Trong giới học thuật nước nhà nhiều thập niên qua Hoàng Ngọc Hiến là người may mắn được tiếp nhận khá đầy đặn những kiến thức từ cả phương Tây của lý trí và phương Đông của trực giác và tâm linh. Những tinh hoa trong kho tàng văn hóa nhân loại cổ kim đông tây cũng may mắn được gieo vào mảnh đất màu mỡ của trí tuệ và tâm hồn ông với năng lực tư duy trừu tượng khúc triết với cảm nhận nhanh nhạy trước cái đẹp cái tình cái lý của cuộc đời thường nhật.

            Từ năm 1949 giữa thời kỳ kháng chiến chống Pháp đầy gian khổ thiếu thốn trong vùng tự do ở một miền quê Thanh Hoá chàng thanh niên 19 tuổi Hoàng Ngọc Hiến đã viết bài bằng tiếng Pháp luận bàn về chủ nghĩa hiện sinh của Jean-Paul Sartre trên tờ báo của Lớp Dự bị đại học kháng chiến. Bài báo lọt vào mắt xanh của ông Nguyễn Chí Thanh khi ấy là người lãnh đạo cao nhất khu 4 (gồm các tỉnh Thanh - Nghệ - Tĩnh Bình - Trị - Thiên). Ông Thanh nói: "Chúng ta đang yếu lý luận không kết nạp những người trẻ có trình độ như thế này thì kết nạp ai?". Và thế là Hoàng Ngọc Hiến trở thành hội viên trẻ của Hội nghiên cứu chủ nghĩa Mác Đông Dương (tên gọi công khai của Đảng Cộng sản thời ấy).

            Vậy là Hoàng Ngọc Hiến đã bộc lộ thiên hướng lý luận từ khi mới bước vào đời. Nhưng cần phải nói rằng lý luận trong suy nghĩ và dưới ngòi bút của ông hoàn toàn không có mùi "hàn lâm kinh viện" chạy theo tầm chương trích cú. "Thiên kinh vạn quyển" của thiên hạ qua bộ sàng lọc của ông đã trở nên nhuần nhị mang sắc thái Hoàng Ngọc Hiến - rõ ràng dứt khoát độc đáo và hướng về nhân sinh. Ông thường chế diễu một số vị tự nhận là nhà lý luận là những người "ăn dâu rồi lại vẫn nhả ra dâu" không được như con tằm "ăn dâu nhả ra tơ!". (Một kịp khác đáp lại một số người chê bai nhà phê bình Hoài Thanh "thiếu lý luận" ông bênh vực: "Cái lý luận của Hoài Thanh là gạo đã qua nồi qua lửa mà biến thành cơm thơm dẻo chứ đâu gạo vẫn hoàn gạo khê nồng sống sít như ở một số nhà phê bình "súng sính chiếc áo lý thuyết!").

            Năm 1959 Hoàng Ngọc Hiến được cử đi làm nghiên cứu sinh ở Khoa Ngữ văn Trường Đại học Tổng hợp Maxcơva mang tên M.V.Lômônôxốp. Dưới sự hướng dẫn của những người thầy giỏi giang bên cạnh những đồng môn sáng giá Hoàng Ngọc Hiến đã mài giũa kiến thức của mình ngày càng thêm toàn diện sâu sắc. Ông đã bảo vệ thành công luận án Phó Tiến sĩ (nay gọi là Tiến sĩ) về những tìm tòi thể loại trong một số trường ca của V.Maiakôpxki. Lượng kiến thức sâu rộng đa chiều hoà lẫn với bản tính "đồ Nghệ" đầy tự tôn tự chủ và có phần nào khác người đã làm nên ở Hoàng Ngọc Hiến một con người thành thực tự do. Suốt cuộc đời mình Hoàng Ngọc Hiến là một con người như thế con người làm nên "hạt cơ bản" của một vật chất - xã hội - người đúng nghĩa cao đẹp của nó.

            Sống trên đời cần và phải trở thành con người tự do và thành thực. Ấy là "bổ đề cơ bản" của nhân loại. Ngô Bảo Châu đã được vinh danh với Huy chương Fields một giải "Nobel toán học" với việc chứng minh được Bổ đề cơ bản của Langlands mà không mấy người hiểu được ngọn ngành. Anh cũng cần được vinh danh với "bổ đề" nổi tiếng mà ai cũng hiểu - trừ một số người không muốn hiểu!: "Đi theo lề là việc của đàn cừu không phải của con người tự do!".

            Thế giới này sẽ chẳng là gì nếu không có sự sáng tạo mà "mọi sáng tạo đều xuất phát từ các cá nhân" (A. Einstein). Các cá nhân ở đây chính là những con người tự do những con người thoát ra được khỏi ràng buộc của quyền lực cám dỗ của tiền bạc và mê hoặc của hư danh để đắm mình trong tìm tòi sáng tạo.

            Ấn tượng sâu đậm nhất mà Hoàng Ngọc Hiến để lại cho những người có dịp tiếp xúc với ông ngoài đời hay trên trang giấy là hình ảnh ung dung tự tại luôn có cái nhìn riêng cảm nhận riêng của mình đối với mọi hiện tượng của đời sống của học thuật của văn chương. Với ông không có ý nghĩ nào là xuất phát từ khuôn mẫu định sẵn không bao giờ ông phải nương nhẹ chiều lòng một ai đó để cầu lợi cầu danh cho riêng mình. Để nói lên điều mình thành thực tin thành thực nghĩ ông sẵn sàng "ngược dòng nước lũ" (tên một tiểu thuyết đặc sắc của Ma Văn Kháng). Cái biệt danh nổi tiếng "ông hiện thực phải đạo" đã như tấm huân chương độc đáo gắn vào tên tuổi sự nghiệp ông đã ghi nhận công lao của ông (giống như thằng bé trong truyện của Andersen đã kêu lên như một phát hiện động trời: "Hoàng đế ở truồng!") đã làm một việc nhiều người thấy mà không mấy người dám nói: Văn chương ta bấy lâu nay chủ yếu hướng về mô tả cái hiện thực phải - là (cái cao cả) chứ không mấy quan tâm tới hiện thực đang - là... Ông gọi đó là thứ "chủ nghĩa hiện thực phải đạo". Từ đây ông kêu gọi những người cầm bút thay vì hướng lên những người đang cầm cân nẩy mực cho văn học theo định hướng tuyên truyền hãy nhìn xuống trần gian nhìn ngang chung quanh để thấy bao cảnh đời còn rất đỗi truân chuyên để chia sẻ lòng trắc ẩn và để đem lại những đổi thay tốt đẹp...

            Đó là vào năm 1979 thời kỳ đất nước rất khó khăn đang chờ sự chuyển mình... Vì niềm tin vì lý lẽ của mình trong nhiều năm ông đã phải trả giá luôn sợ phải "làm việc" với lực lượng an ninh. Nhưng ông đã đứng vững vì bạn bè nâng đỡ và trước hết là vì bản tính ông vốn thế. Như J.Bruno (nhà thiên văn học Ý 1548 - 1600) tin vào thuyết nhật tâm sẵn sàng bước lên giàn lửa của nhà thờ La Mã chứ không chịu nói "Mặt trời xoay quanh Trái đất!". Bây giờ tất nhiên chẳng còn ai lạ lẫm với nhận định có tính khai phá đó của Hoàng Ngọc Hiến như nhà văn Nguyễn Minh Châu 8 năm sau (1987) đã rành rọt "đọc lời ai điếu cho một giai đoạn văn nghệ minh hoạ!".

            Là con người tự do Hoàng Ngọc Hiến luôn nhạy bén nắm bắt đón nhận những gì là mới mẻ có phần lạ lẫm. Thời còn làm nghiên cứu sinh ở Maxcơva nửa thế kỷ trước ông đã là một trong những người đầu tiên phát hiện và tôn vinh sự phá cách về tư tưởng và nghệ thuật của nhà thơ trẻ người Nga A. Voznhexenxki mà chẳng bao lâu sau đã trở thành một ngọn cờ của thi ca Nga đương đại. Thời kỳ chủ trì Trường Viết văn Nguyễn Du những năm 80 90 thế kỷ trước ông đã hết lòng đề cao bảo vệ những tên tuổi đặc sắc vừa xuất hiện trên văn đàn nước nhà: Nguyễn Huy Thiệp Bảo Ninh Phạm Thị Hoài Tạ Duy Anh Nguyễn Việt Hà... ở những cây bút này ông không thấy chất lãng mạn thi vị hoá cuộc đời theo kiểu Tự lực Văn đoàn; không thấy chất "hiện thực phê phán" tố cáo tội ác của giai cấp thống trị bênh vực người nghèo theo kiểu Ngô Tất Tố Nguyễn Công Hoan... Ông "hợp cạ" với họ có lẽ trước hết vì họ đã đi sâu vào cái bản thể con người - con người với tất cả thế giới nội tâm đa sắc đa thanh pha trộn tốt - xấu ác - thiện cao cả - thấp hèn bần tiện - sang trọng... như nó vốn thế mỏng manh dễ vỡ đáng cảm thông và không phụ thuộc vào một giai tầng nào. Đó chính là dòng văn học sáng giá mà Vũ Trọng Phụng đã khởi xướng từ những năm 30 của thế kỷ trước mà Hoàng Ngọc Hiến hết sức tán dương.

            Trong thời của chúng ta Hoàng Ngọc Hiến là một kiểu trí thức hiếm hoi say mê theo đuổi nhiều lĩnh vực thoạt nhìn như xa cách nhau. Ông quan tâm đến văn học phương Tây văn học Nga và cả văn học Việt Nam - cổ điển và hiện đại đương đại. Ông say sưa tìm hiểu triết học phương Tây và minh triết phương Đông. Ông nghiền ngẫm những vấn đề tâm lý học phân tâm học di sản văn học trung đại của nước Nga. Trên tất cả là những trăn trở thao thức về số phận của dân tộc của đất nước ta từ góc nhìn của một trí thức dấn thân hết lòng yêu đất nước mình nhân dân mình chia sẻ cùng họ những "mong đợi ngậm ngùi" về một sự đổi thay theo chiều hướng tốt lên...

            "Cái nước Việt mình nó thế..." - câu nói cửa miệng của ông như để cam chịu (?) lý giải những gì còn bất cập chung quanh - giao thông lộn xộn rác vứt bừa bãi ngồi ăn ngon lành bên miệng cống vỉa hè thói "súng sính mê sảng lý thuyết" não trạng "tưng bừng phấn khởi" dù đang trong cảnh "nước sôi lửa bỏng"...

            "Cái nước Việt mình nó thế..." có hàm chứa một chút hy vọng mong manh rằng một ngày nào đó nó sẽ không thế nếu tất cả chúng ta thay đổi! Hoàng Ngọc Hiến đã đi khỏi cuộc đời này với một niềm tin như thế...

*

            Một nhân vật lịch sử của nước Đức từ giữa thế kỷ trước để lại một câu nói khá lạ tai: "Rồi hậu thế có thể chê chúng ta đủ điều nhưng không một ai có thể chê chúng ta buồn tẻ!". Biết có không ít người chẳng ưa gì những tính cách như Hoàng Ngọc Hiến mượn cách diễn đạt này tôi có thể nói về Hoàng Ngọc Hiến: "Người ta có thể chê bai ông Hiến nhiều điều nhưng không một ai có thể chê ông buồn tẻ!". "Buồn tẻ" đó chính là lời phán xét đáng sợ nhất đối với một người dấn thân vào lĩnh vực sáng tạo.

            Hoàng Ngọc Hiến từ vô thức luôn có nỗi e ngại rơi vào trạng thái này. Ông luôn làm mới mình luôn khai phá những lối đi riêng không theo ai không đua tranh với ai chỉ là mình với tất cả cái hay và cái đôi khi còn bất cập.

            Di sản tinh thần ông để lại thật là to lớn. Nó luôn mời gọi chúng ta tìm hiểu tranh luận cùng ông hay đồng tình tán thưởng. Nó trở thành một bộ phận trong hành trang tri thức và nhân cách của chúng ta mà không cần "phải lùi lại phải nhìn từ xa mới thấy" (S. Esenhin).

            Có cái chết là một lần và mãi mãi. Có sự kết thúc của đời người lại là một sự khởi đầu mới.

            Tôi tin rất tin rằng Hoàng Ngọc Hiến ra đi là sự khởi đầu một  cuộc sống mới của những giá trị tinh thần quý báu mà ông đã hào phóng để lại cho chúng ta hôm nay.

            Cầu chúc cho linh hồn ông an lạc chốn vĩnh hằng...

Hà Nội 26 - 01 - 2011

More...

BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO

By Trần Chiểu

 
Bình Ngô Đại Cáo

Bản dịch của Ngô Tất Tố

Thay trời hành hóa hoàng thượng chiếu rằng
Từng nghe:
Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân
Quân điếu phạt trước lo trừ bạo;
Như nước Đại Việt ta từ trước
Vốn xưng nền văn hiến đã lâu
Nước non bờ cõi đã chia
Phong tục Bắc Nam cũng khác;
Từ Triệu Đinh Lý Trần; bao đời xây nền độc lập;
Cùng Hán Đường Tống Nguyên; mỗi bên hùng cứ một phương;
Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau
Song hào kiệt thời nào cũng có.
Cho nên:
Lưu Cung tham công nên thất bại;
Triệu Tiết chí lớn phải vong thân;
Cửa Hàm Tử bắt sống Toa Đô
Sông Bạch Đằng giết tươi Ô Mã
Việc xưa xem xét.
Chứng cứ còn ghi.
Vưà rồi:
Nhân họ Hồ chính sự phiền hà
Để trong nước lòng dân oán hận
Quân cuồng Minh thưà cơ gây loạn
Bọn gian tà còn bán nước cầu vinh
Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn
Vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ
Dối trời lừa dân đủ muôn ngàn kế
Gây thù kết oán trải mấy mươi năm
Bại nhân nghĩa nát cả đất trờị
Nặng thuế khóa sạch không đầm núi.
Người bị ép xuống biển dòng lưng mò ngọc
Ngán thay cá mập thuồng luồng.
Kẻ bị đem vào núi đãi cát tìm vàng
Khốn nỗi rừng sâu nước độc.
Vét sản vật bắt dò chim sả chốn chốn lưới chăng.
Nhiễu nhân dân bắt bẫy hươu đen nơi nơi cạm đặt.
Tàn hại cả giống côn trùng cây cỏ
Nheo nhóc thay kẻ góa bụa khốn cùng.
Thằng há miệng đứa nhe răng
Máu mỡ bấy no nê chưa chán
Nay xây nhà mai đắp đất
Chân tay nào phục dịch cho vừa ?
Nặng nề những nổi phu phen
Tan tác cả nghề canh cửi.
Độc ác thay trúc Nam Sơn không ghi hết tội
Dơ bẩn thay nước Đông Hải không rửa sạch mùi!
Lòng người đều căm giận
Trời đất chẳng dung tha;
Ta đây:
Núi Lam Sơn dấy nghĩa
Chốn hoang dã nương mình
Ngẫm thù lớn há đội trời chung
Căm giặc nước thề không cùng sống
Đau lòng nhức óc chốc đà mười mấy năm trời
Nếm mật nằm gai há phải một hai sớm tối.
Quên ăn vì giận sách lược thao suy xét đã tinh
Ngẫm trước đến nay lẽ hưng phế đắn đo càng kỹ
Những trằn trọc trong cơn mộng mị
Chỉ băn khoăn một nỗi đồ hồi
Vừa khi cờ nghĩa dấy lên
Chính lúc quân thù đang mạnh.
Lại ngặt vì:
Tuấn kiệt như sao buổi sớm
Nhân tài như lá mùa thu
Việc bôn tẩu thiếu kẻ đở đần
Nơi duy ác hiếm người bàn bạc
Tấm lòng cứu nước
Vẫn đăm đăm muốn tiến về Đông
Cỗ xe cầu hiền
Thường chăm chắm còn dành phía tả.
Thế mà:
Trông người người càng vắng bóng
Miịt mù như nhìn chốn bể khơi.
Tự ta ta phải dốc lòng
Vội vã hơn cứu người chết đói.
Phần vì giận quân thù ngang dọc
Phần vì lo vận nước khó khăn
Khi Linh Sơn lương hết mấy tuần
Lúc Khôi Huyện quân không một đội.
Trời thử lòng trao cho mệnh lớn
Ta gắng trí khắc phục gian nan.
Nhân dân bốn cõi một nhà
Dựng cần trúc ngọn cờ phấp phới
Tướng sĩ một lòng phụ tử
Hòa nước sông chén rượu ngọt ngào.
Thế trận xuất kỳ lấy yếu chống mạnh
Dùng quân mai phục lấy ít địch nhiều.
Trọn hay:
Đem đại nghĩa để thắng hung tàn
Lấy chí nhân để thay cường bạọ
Trận Bồ Đằng sấm vang chớp giật
Miền Trà Lân trúc chẻ tro bay.
Sĩ khí đã hăng quuân thanh càng mạnh.
Trần Trí Sơn Thọ nghe hơi mà mất vía
Lý An Phương Chính nín thở cầu thoát thân.
Thừa thắng đuổi dài Tây Kinh quân ta chiếm lại
Tuyển binh tiến đánh Đông Đô đất cũ thu về.
Ninh Kiều máu chảy thành sông tanh hôi vạn dặm
Tụy Động thây chất đầy nội nhơ để ngàn năm.
Phúc tâm quân giặc: Trần Hiệp đã phải bêu đầu
Mọt gian kẻ thù: Lý Lượng cũng đành bỏ mạng.
Vương Thông gỡ thế nguy
Mà đám lửa cháy lại càng cháy
Mã Anh cứu trận đánh
Mà quân ta hăng lại càng hăng.
Bó tay để đợi bại vong
Giặc đã trí cùng lực kiệt
Chẳng đánh mà người chịu khuất
Ta đây mưu phạt tâm công.
Tưởng chúng biết lẽ ăn năn
Nên đã thay lòng đổi dạ
Ngờ đâu vẫn đương mưu tính
Lại còn chuốc tội gây oan.
Giữ ý kiến một người
Gieo vạ cho bao nhiêu kẻ khác
Tham công danh một lúc
Để cười cho tất cả thế gian.
Bởi thế:
Thằng nhãi con Tuyên Đức động binh không ngừng
Đồ nhút nhát Thạnh Thăng đem dầu chữa cháy
Đinh mùi tháng chín
Liễu Thăng đem binh từ Khâu Ôn kéo lại
Năm ấy tháng mười
Mộc Thạnh chia đường từ Vân Nam tiến sang.
Ta trước đã điều binh thủ hiểm
Chặt mũi tiên phong
Sau lại sai tướng chẹn đường
Tuyệt nguồn lương thực
Ngày mười tháng tám trận Chi Lăng Liễu Thăng thất thế
Ngày hai mươi trận Mã Yên Liễu Thăng cụt đầu
Ngày hăm lăm bá tước Lương Minh đại bại tử vong
Ngày hăm tám thượng thư Lý Khánh cùng kế tự vẫn.
Thuận đà ta đưa lưỡi dao tung phá
Bí nước giặc quay mũi giáo đánh nhau
Lại thêm quân bốn mặt vây thành
Hẹn đến giữa tháng mười diệt giặc
Sĩ tốt kén người hùng hổ
Bề tôi chọn kẻ vuốt nanh
Gươm mài đá đá núi cũng mòn
Voi uống nước nước sông phải cạn.
Dánh một trận sạch không kình ngạc
Đánh hai trận tan tác chim muông.
Cơn gió to trút sạch lá khô
Tổ kiến hổng sụt toang đê vỡ.
Đô đốc Thôi Tụ lê gối dâng tờ tạ tội
Thượng thư Hoàng Phúc trói tay để tự xin hàng.
Lạng Giang Lạng Sơn thây chất đầy đường
Xương Giang Bình Than máu trôi đỏ nước
Ghê gớm thay! Sắc phong vân phải đổi
Thảm đạm thay! Ánh nhật nguyệt phải mờ.
Bị ta chặn ở Lê Hoa
Quân Vân Nam nghi ngờ khiếp vía mà vỡ mật
Nghe Thăng thua ở Cần Trạm
Quân Mộc Thạnh xéo lên nhau chạy để thoát thân.
Suối Lãnh Câu máu chảy thành sông
Nước sông nghẹn ngào tiếng khóc
Thành Đan Xá thây chất thành núi
Cỏ nội đầm đìa máu đen.
Cứu binh hai đạo tan tành quay gót chẳng kịp
Quân giặc các thành khốn đốn cởi giáp ra hàng
Tướng giặc bị cầm tù
Như hổ đói vẫy đuôi xin cứu mạng
Thần vũ chẳng giết hại
Thể lòng trời ta mở đường hiếu sinh
Mã Kỳ Phương Chính cấp cho năm trăm chiếc thuyền
Ra đến biển mà vẫn hồn bay phách lạc
Vương Thông Mã Anh phát cho vài nghìn cỗ ngựa
Về đến nước mà vẫn tim đập chân run.
Họ đã tham sống sợ chết mà hòa hiếu thực lòng
Ta lấy toàn quân là hơn để nhân dân nghỉ sức.
Chẳng những mưu kế kì diệu
Cũng là chưa thấy xưa nay
Xã tắc từ đây vững bền
Giang sơn từ đây đổi mới
Càn khôn bĩ rồi lại thái
Nhật nguyệt hối rồi lại minh
Ngàn năm vết nhục nhã sạch làu
Muôn thuở nền thái bình vững chắc
Âu cũng nhờ trời đất tổ tông
Linh thiêng đã lặng thầm phù trợ;
Than ôi! Một cỗ nhung y chiến thắng
Nên công oanh liệt ngàn năm
Bốn phương biển cả thanh bình
Ban chiếu duy tân khắp chốn.
Xa gần bá cáo
Ai nấy đều hay.
 

More...

MISS ALBANIA UNIVERSE LÀ HOA HẬU ĐẸP NHẤT THẾ GIỚI

By Trần Chiểu


MISS ALBANIA UNIVERSE LÀ HOA HẬU ĐẸP NHẤT THẾ GIỚI

Angela Martini - Top 10 thí sinh đẹp nhất cuộc thi Miss Universe 2010 - vừa trở thành người đẹp đầu tiên của Albania được Global Beauties trao tặng danh hiệu Miss Grand Slam 2010.
Trang web chuyên đưa tin về các cuộc thi sắc đẹp - Globalbeauties - vừa công bố tên người chiến thắng danh hiệu Miss Grand Slam (Hoa hậu của các hoa hậu) năm nay. Siêu mẫu 24 tuổi Angela Martini tới từ Albania đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ nặng ký trong đó có đương kim Miss Earth người Ấn Độ đương kim Miss Supranational người Panama và cả đương kim Miss Universe người Mexico trong cuộc đua này.

Angela Martini - Miss Grand Slam 2010. Ảnh: GB.
Angela Martini - Miss Grand Slam 2010. Ảnh: GB.

Angela Martini sinh năm 1986 tại Shkoder Albania và có chiều cao 1 77 m. Năm lên 9 tuổi cô cùng gia đình chuyển tới Thụy Sĩ và sau đó sang Mỹ bắt đầu sự nghiệp người mẫu từ năm 18 tuổi. Hiện cô là người mẫu độc quyền của công ty Elite tại New York (Mỹ).
Nguồn Vnexpress
 

More...

CÔNG BỐ TỐP 5 NGƯỜI ĐẸP NHẤT THẾ GIỚI

By Trần Chiểu


CÔNG BỐ TỐP 5 NGƯỜI ĐẸP NHẤT THẾ GIỚI


Thứ Sáu 24.12.2010 | 10:45 (GMT + 7)


(LĐO) - Trang web Global Beauties vừa công bố danh sách 5 người đẹp nhất thế giới đồng thời cũng là những ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu "Hoa hậu của các Hoa hậu" - Miss Grand Slam 2010.

  Diễm Hương tiếp tục so tài tại Miss Grand Slam
  Diễm Hương lọt vào Top 50 người đẹp nhất thế giới
  Diễm Hương trụ vững ở Top 20 người đẹp nhất thế giới
  Diễm Hương "trượt" Top 10 Miss Grand Slam

Theo đó 5 mỹ nhân tiếp tục lọt vào danh sách Top 5 người đẹp nhất thế giới gồm có: Hoa hậu Thế giới - người đẹp Venezuela Adriana Vasini Hoa hậu Trái đất - người đẹp Ấn Độ Nicole Faria Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ - người đẹp Albania Angela Martini Hoa hậu Hoàn vũ - người đẹp Mexico Jimena Navarrete và cuối cùng là Hoa hậu siêu quốc gia - người đẹp Panama Karina Pinilla.

Top 5 người đẹp nhất cuộc bình chọn Miss Grand Slam 2010. (ảnh chụp màn hình)
Top 5 người đẹp nhất cuộc bình chọn Miss Grand Slam 2010. (ảnh chụp màn hình)

Đây là những gương mặt sáng giá và nổi bật trong các cuộc thi sắc đẹp diễn ra trong năm vừa qua. Những người đẹp này là các thí sinh may mắn nhất đã phải trải qua nhiều vòng loại từ tổng số 87 ứng cử viên ban đầu đến từ nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới.
Ngày 26.12 trang Global Beauties sẽ tiếp tục với bảng danh sách những người đứng đầu một số hạng mục của cuộc bình chọn Miss Grand Slam 2010. Những người chiến thắng bao gồm cả danh hiệu "Miss Grand Slam 2010" sẽ được công bố vào ngày 31.12 tới.

Chiêm ngưỡng Top 5 người đẹp nhất cuộc bình chọn Miss Grand Slam 2010:

Hoa hậu Thế giới - người đẹp Venezuela Adriana Vasini.
Hoa hậu Thế giới 2010 - người đẹp Venezuela Adriana Vasini.
Hoa hậu Trái đất 2010 - người đẹp Ấn Độ Nicole Faria.
Hoa hậu Trái đất 2010 - người đẹp Ấn Độ Nicole Faria.
Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ - người đẹp Albania Angela Martini.
Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ 2010 - người đẹp Albania Angela Martini.
Hoa hậu Hoàn vũ 2010 - người đẹp Mexico Jimena Navarrete.
Hoa hậu Hoàn vũ 2010 - người đẹp Mexico Jimena Navarrete.
Hoa hậu siêu quốc gia 2010 - người đẹp Panama Karina Pinilla.
Hoa hậu siêu quốc gia 2010 - người đẹp Panama Karina Pinilla.

Thu Hương (Theo GB)

More...

PHÚT NGỘ NGHĨNH CỦA CÁC CHÍNH TRỊ GIA

By Trần Chiểu


PHÚT NGỘ NGHĨNH CỦA CÁC CHÍNH TRỊ GIA


SONG MINH

Không nghiêm túc lạnh lùng như những gì mọi người thường nghĩ các nhà lãnh đạo thế giới cũng có những giây phút hài hước nhí nhảnh.

Thủ tướng Nga Putin nháy mắt đầy ẩn ý.
Tổng thống Mỹ Bush nhảy múa theo nhạc.
Ánh mắt khó hiểu của Putin khi đứng cạnh Tổng thống Nga Medvedev.
Vẻ mặt đầy biểu cảm của Thủ tướng Đức Angela Merkel.
Khuôn mặt khó hiểu của Tổng thống Pháp Sarkozy.
Nụ cười quên trời đất của Tổng thống Mỹ Barack Obama.
Cặp kính như sắp rơi khỏi mũi của cựu tống thống Mỹ Bill Clinton.
Nụ cười bí hiểm của Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama khi đặt tay lên đùi cựu tổng thống Clinton.
Tổng thống Nga Medvedev có kiểu chào xì tin.
Giây phút sảng khoái hết mình của đệ nhất phu nhân Hillary Clinton.
Thủ tướng Anh Gordon Brown bày tỏ thái độ trong một bài phát biểu.

Theo VnExpress (Ảnh: Xinhua)

More...

DINH THỰ CỔ GIỮA THUNG LŨNG SÀ PHÌN

By Trần Chiểu


DINH THỰ CỔ GIỮA THUNG LŨNG SÀ PHÌN


TRƯƠNG DUY NHAT  

bút ký- phóng sự                                    
nha vuong Sau bữa cơm chếnh choáng rượu ngô tại Lũng Cú hơn 2 giờ chiều mới đổ hướng Sà Phìn. Tôi thích những cái tên này: Cán Chu Phìn Mã Pì Lèng Sà Phìn Mèo Vạc... Nó cho ta cảm giác rất xa mặt đất đúng là như đang ở... cõi trời vậy.

Mấy ngày lên xuống ngang dọc khắp hướng vẫn toàn núi đá càng đi cứ càng như chui sâu hơn vào đá. Thi thoảng gặp vài thung lũng xanh bởi những thảm ruộng bậc thang. Còn lại toàn một màu xám xịt của đá không nước không cỏ cây. Vì thế thật bất ngờ khi gặp một thung lũng Sà Phìn với những hàng cây sa mộc cao vút.

Sà Phìn là một thung lũng nhỏ nhưng tròn cạnh góc. Địa thế được xem là có một không hai giữa cõi đá mênh mông bạt ngàn đen xạm lởm chởm chọc trời này. Chừng vài chục căn nhà với một cái chợ. Trên quả đồi sát chợ là những hàng cây sa mộc. Dưới những tán cây sa mộc hiếm hoi kia là một dinh thự cổ của nhà họ Vương người trước đây nhận lãnh sứ mạng cai quản cõi đá trời này.

Đây là điểm dừng không thể quên với bất kỳ ai một lần trèo qua cung đường đá Đồng Văn huyền thoại. Cô hướng dẫn viên tiếp chúng tôi là Vương Thị Chở cháu đời thứ 4 của nhà họ Vương.

Ông chủ hạ lệnh xây ngôi dinh thự tuổi thọ gần 100 năm này là Vương Chính Đức. Nhà họ Vương nhưng vẫn quen gọi là dinh thự Vua Mèo. Vua cũng là do cách gọi thật ra là một chức vụ thủ lĩnh tinh thần của đồng bào dân tộc H Mông (Mèo).

Sinh năm 1865 Vương Chính Đức sớm trở thành thủ lĩnh của người Mèo nhờ tài năng hơn người và sức mạnh của... thuốc phiện. Cõi trời Đồng Văn nằm trên "con đường thuốc phiện" nối vùng Tây- Nam Trung Quốc tới Miến Điện vào Việt Nam và các quốc gia Đông Nam Á với độ cao trung bình trên một ngàn mét so với mực nước biển vùng núi đá phù hợp với việc trồng cây thuốc phiện. Vì thế khi cai quản Đồng Văn Vương Chính Đức sớm trở thành một mắt xích quan trọng trong đường dây buôn bán nha phiến bỗng chốc trở nên giàu có đầy quyền uy và thành Vua Mèo của cõi đá trời này.vua meo

Năm 1923 được Khải Định sắc phong làm Bang Tá với bức hoành phi "Biên chính khả phong" và nhận lãnh cai quản suốt một vùng đá bạt ngàn kéo dài từ Quản Bạ Yên Minh Đồng Văn đến Mèo Vạc thao túng cả một vùng trời đá gồm toàn bộ khu vực cực Bắc cũng như toàn bộ vùng Đông và Tây Bắc với 7 vạn dân đa phần sống nhờ trồng cây anh túc.

More...

NHỮNG TỔNG THỒNG NGHÈO NHẤT MỸ

By Trần Chiểu


NHỮNG TỔNG THỒNG NGHÈO NHẤT MỸ


HAI MINH (Ảnh: Huffintonpost)

Các tổng thống này từng là những nhà đầu tư kinh doanh chủ đồn điền bị phá sản và phải bán hết nhà cửa đồ đạc. Nhiều người đến chết vẫn chưa trả hết nợ.

Dưới đây là danh sách những tổng thống nghèo nhất của Mỹ do tờ 24/7 Wall St. thống kê.

Harry S. Truman (nhiệm kỳ 1945-1953):

Số phận của Truman được coi là thê thảm nhất trong số các tổng thống nghèo. Cả đời ông phải chịu cảnh nghèo khó. Khi còn trẻ ông vay mượn tiền và đầu tư vào việc khai thác một mỏ kẽm nhưng mỏ hoạt động không thành công. Sau đó ông làm một số công việc tay chân. Số tiền ít ỏi kiếm được cũng khó nuôi sống nổi gia đình.

Nhưng thảm họa thực sự là khi cửa hàng quần áo ông chung vốn với bạn phá sản vì giảm phát. Truman mất 30.000 USD tiền đầu tư. Trong những năm đầu của sự nghiệp Truman cày để trả nợ và khi bắt đầu nhiệm kỳ thượng nghị sĩ thì ông vẫn còn nợ hàng nghìn USD. Tình trạng tài chính đáng buồn của Truman là một phần lý do khiến lương tổng thống Mỹ được tăng lên gấp đôi. Truman và vợ cũng là hai người đầu tiên nhận trợ cấp Medicare sau khi Tổng thống Lyndon Johnson ký thành luật.

William McKinley (nhiệm kỳ 1897-1901):

Trong phần lớn cuộc đời tình trạng tài chính của McKinley khá ổn định tuy nhiên cuộc suy thoái kinh tế năm 1893 khiến công ty tôn mạ thiếc ông đầu tư với bạn phá sản. Số nợ của McKinley lên tới 130.000 USD. McKinley phải nài nỉ vài người bạn quản lý tài sản và thanh lý đồ đạc của ông. Những người này đã quyên góp tiền để giúp ông trả nợ.


Ulysses Simpson Grant (nhiệm kỳ 1869-1877):

Grant có một sự nghiệp ngắn ngủi nhưng vinh quang. Ông không bao giờ kiếm được nhiều tiền nhưng thường vẫn sống rất phong lưu. Đặc biệt là sau khi kết thúc thời gian làm tổng thống ông và vợ còn đi chu du vòng quanh thế giới ăn tối với quan chức nước ngoài và ở trong các khách sạn sang trọng.

Năm 1881 con trai của Grant Buck thuyết phục cha cho 100.000 USD để đầu tư với bạn là Ferdinand Ward. Tuy nhiên sau đó Ward đã biển thủ tài sản của Grant. Khi công ty phá sản Ward vào tù còn Grant phải gánh hàng trăm nghìn USD tiền nợ. Chỉ sau khi ông chết việc những hồi ký về cuộc nội chiến của ông được xuất bản bán được gần nửa triệu USD mới giúp gia đình giảm gánh nặng tài chính.


Abraham Lincoln (nhiệm kỳ 1861-1865):

Lincoln là một chàng trai trẻ tham vọng nhưng nghèo. Khi ngoài 20 tuổi anh mua một cửa hàng bách hóa với một người bạn và một đối tác. Trước khi cửa hàng phá sản anh đã bán hết cổ phần. Tuy nhiên người cộng tác với anh chết ngay sau đó và Lincoln buộc phải nhận phần nợ. Anh bị chủ nợ kiện ra tòa và mất toàn bộ tài sản: kể cả con ngựa và những thiết bị trắc địa. Sự nghiệp luật sư sau đó mới giúp Lincoln thoát khỏi cảnh vô sản.


William Henry Harrison (nhiệm kỳ 1841):

Khi làm đại sứ Mỹ tại Colombia vào khoảng 1829-1830 Harrison buộc phải quản lý trang trại của ông từ nước ngoài. Tuy nhiên thời tiết đã khiến mùa màng bị phá hoại. Khi ông trở về nước các chủ nợ kéo đến đòi tiền khi Harrison. Ngoài gánh nặng riêng ông còn phải gánh thêm cho con trai cũng nợ một khoản đáng kể. Harrison dành phần lớn thời gian sau khi trở về Mỹ để giải quyết chuyện tài chính. Ông buộc phải bán hầu hết số đất của mình. Cho đến thời điểm bước chân vào Nhà Trắng ông được cho là vẫn mắc nợ. Cáí chết bất ngờ của ông một tháng sau khi nhậm chức được cho là thứ duy nhất giải thoát cho ông.


James Monroe (nhiệm kỳ 1817-1825):

Vào cuối đời Monroe phải làm đơn xin Quốc hội giảm bớt một phần nợ của gia đình và được chấp nhận một khoản là 30.000 USD. Số tiền này không đủ và ông buộc phải bán căn nhà ở Paris và khoảng 1.400 hecta đất. John Quincy Adams từng viết về Monroe như sau: "Monroe từng liên tục gặp những may mắn lớn chưa bao giờ phải đối mặt với bất cứ biến cố nào. Ông đã có một sự nghiệp vẻ vang được thưởng về tiền nhiều hơn bất cứ người nào kể từ khi lập quốc. Con người này giờ đây đang chết dần chết mòn ở tuổi 72 trong sự khốn khó và bần hàn".


James Madison (nhiệm kỳ 1809-1817):

Madison gặp khó khăn với đồn điền của mình. Việc kinh doanh nông nghiệp thỉnh thoảng sinh lợi nhưng cuối cùng thì nó lại khiến ông mất hết tiền. Ông còn phải gánh nợ thêm cho đứa con trai riêng một tay đánh bạc. Maddison phải bán một nửa đồn điền để trả nợ.


Thomas Jefferson (nhiệm kỳ 1801-1809):

Dù có lối sống rất khoa trương Jefferson vay nợ trong suốt cuộc đời mình. Ông còn kế thừa một khoản nợ từ cha vợ. Nguồn thu nhập chính từ đồn điền không đủ. Việc quản lý yếu kém cùng với sự lên xuống của giá cả khiến Jefferson lỗ nặng. Cho đến cuối cuộc đời ông nợ nhiều đến nỗi phải đệ đơn lên bang Virginia xin bán đấu giá đất của ông nhưng bang từ chối. Sau khi ông chết bất động sản cũng ông mới được đấu giá và con gái của ông thì phải sống nhờ từ thiện.


 

More...

CÁC TỔNG THỐNG MỸ TRƯỚC VÀ SAU KHI VÀO NHÀ TRẮNG

By Trần Chiểu


CÁC TỔNG THỐNG MỸ TRƯỚC VÀ SAU KHI VÀO NHÀ TRẮNG


ANH MINH-ẢNH XINHUA

Sức ép từ vai trò lãnh đạo một đất nước gồm 50 bang khiến các tổng thống già đi trông thấy.
> Các tổng thống nghèo nhất
> Siêu xe của tổng thống

Ảnh chụp Tổng thống Barack Obama trong trong ngày nhậm chức (trái) và ngày 3/8/2010. Chỉ sau một năm rưỡi tóc Obama đã có thêm nhiều đốm bạc và khuôn mặt trông căng thẳng hơn.
Tổng thống George W. Bush kết thúc nhiệm kỳ với mái tóc bạc hơn hẳn so với khi ông mới vào Nhà Trắng.
Bill Clinton "xuống sắc" trông thấy sau 8 năm làm tổng thống.
Vẻ trẻ trung của George H.W. Bush bị thay thế bởi khuôn mặt căng thẳng và mái tóc hoa râm sau khi ông thất cử trước Bill Clinton năm 1992.
Nhiều người nghi ngờ tổng thống Ronald Reagan đã phải nhờ đến thuốc nhuộm tóc khi sau 8 năm trong nhiệm sở mái tóc ông chỉ bạc đi chút xíu.
Khi mới vào Nhà trắng tổng thống Jimmy Carter có mái tóc chỉ lốm đốm hoa râm. Nhưng khi kết thúc nhiệm kỳ tóc ông bạc và mỏng hẳn đi.
Hai năm rưỡi trong Nhà Trắng cũng bổ sung thêm nhiều sợi bạc và nếp nhăn cho tổng thống Gerald Ford.

 

More...