TỪ TRUNG DUNG NGŨ LUÂN ĐẾN THÁI CỰC TAM CƯƠNG TAM TÒNG

 

TỪ TRUNG DUNG NGŨ LUÂN ĐẾN THÁI CỰC TAM CƯƠNG TAM TÒNG

Thuở sinh thời Khổng Tử đi tự bắc chí nam tự đông chí tây thu thập tinh hoa của khắp thiên hạ mới đúc kết ra được cái thuyết Chính danh Định phận hòng ổn định được thiên hạ. Cái thuyết ấy lấy sự cân bằng (trung dung) và ổn định (định phận) làm trọng. Nhưng đến khi bị lợi dụng để "trị dân" thì sự cân bằng đã bị các giai cấp thống trị xoá bỏ hoàn toàn vì nó chẳng phục vụ gì cho mục đích cai trị của họ.

Trung dung Ngũ luân trong Nho giáo nguyên thuỷ của Khổng Tử:
- Quân minh thần trung (vua sáng suốt tôi trung thành)
- Phụ từ tử hiếu (cha hiền từ con hiếu thảo)
- Phu nghĩa phụ kính (chồng có nghĩa vợ kính trọng)
- Huynh lương đệ đễ (anh tốt em nhường)
- Bằng hữu hữu tín (bạn bè tin cậy nhau).

Thái cực Tam cương trong Nho giáo thời Tống Hán:
- Quân thần: "Quân xử thần tử thần bất tử bất trung" (Vua xử tôi chết tôi phải chết);
- Phụ thử: "Phụ xử tử vong tử bất vong bất hiếu" (Cha xử con chết con phải chết);
- Phu phụ: "Phu xướng phụ tùy" (Chồng nói ra vợ phải theo);

Thái cực Tam tòng áp đặt cho người phụ nữ:
- Tại gia tòng phụ: ở nhà phải theo cha
- Xuất giá tòng phu: lấy chồng phải theo chồng
- Phu tử tòng tử: chồng chết phải theo con.

 Nguồn CreatZy Notes

tranchieuqn

Chào bạn Mai Chiêu Sương
Cám ơn Bạn rất nhiều vì sự đóng góp cho blog của tranchieu phong phú hơn qua mỗi bài viết.
Chúc Bạn và gia quyến an lành.
Trần Chiểu

Mai Chiêu Sương

Ngũ luân ngũ thường là Đạo nhập thế của Khổng Tử. Khác với xuất thế vô vi của Đạo đức kinh của Lão Tử. Vì thấy hai vị Thánh triết nầy "bất tương" nên sau nầy Khổng Cấp là cháu nội Khổng Tử tức con trai của Khổng Lý mới đưa ra thuyết thứ 3 của cổ thuyết Trung Hoa tuy vậy 3 thuyết nầy vẫn còn ảnh hưởng nhiều đến nhân loại. Hai câu "Dĩ hòa vi quý tùy ngộ như an." là mở đầu cho bộ Kinh Trung Dung của KHổng Cấp. Thưa tiên sinh. Học trò nhớ thế không biết có đúng không?